ਬੰਦ

ਟੈਂਡਰ

ਟੈਂਡਰ
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਿਤੀ ਸਮਾਪਤੀ ਮਿਤੀ ਮਿਸਲ
ਜਲੰਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ -ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਟਰਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਟੈਂਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸੰਬਧੀ।

ਜਲੰਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ -ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਟਰਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਟੈਂਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸੰਬਧੀ।

26/08/2021 09/09/2021 ਦੇਖੋ (2 MB)
ਪੇੜ ਨੂੰ ਕਟਵਾਉਣ ਸਬੂੰਧੀ ਕੁਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ। – ਸ਼ੁੱਧੀਪੱਤਰ

ਪੇੜ ਨੂੰ ਕਟਵਾਉਣ ਸਬੂੰਧੀ ਕੁਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ। – ਸ਼ੁੱਧੀਪੱਤਰ

28/07/2021 02/08/2021 ਦੇਖੋ (340 KB)
ਪੇੜ ਨੂੰ ਕਟਵਾਉਣ ਸਬੂੰਧੀ ਕੁਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ।

ਪੇੜ ਨੂੰ ਕਟਵਾਉਣ ਸਬੂੰਧੀ ਕੁਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ।

26/07/2021 28/07/2021 ਦੇਖੋ (2 MB)
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹਤ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਟੈਂਡਰਾ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹਤ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਟੈਂਡਰਾ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ।

23/06/2021 01/07/2021 ਦੇਖੋ (4 MB)
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਾਜ਼ਰ ਬ੍ਰਾਂਚ) ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਨਿਲਾਮੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ 25/03/2021 31/03/2021 ਦੇਖੋ (488 KB)
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫਸਰ ਦੁਆਰਾ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ. 17/03/2021 22/03/2021 ਦੇਖੋ (1 MB)
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਾਜ਼ਰ ਬ੍ਰਾਂਚ) ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਨਿਲਾਮੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ 12/03/2021 19/03/2021 ਦੇਖੋ (350 KB)
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਾਜ਼ਰ ਬ੍ਰਾਂਚ) ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਨਿਲਾਮੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ 01/03/2021 09/03/2021 ਦੇਖੋ (297 KB)
ਸੋਧ ਨੋਟਿਸ ਦਫਤਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫਸਰ ਜਲੰਧਰ। 01/03/2021 05/03/2021 ਦੇਖੋ (456 KB)
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫਸਰ ਦੁਆਰਾ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ. 24/02/2021 01/03/2021 ਦੇਖੋ (848 KB)