ਬੰਦ

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਉਰਟੀ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਵੂਮੈਨ ਐਂਡ ਚਿਲਡਰਨ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਲ 1955 ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, 1955-89 ਤੋਂ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ; ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ; ਅੰਨ੍ਹੇ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ,ਅਨਾਥ, ਨਿਰਭਰ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁਕੇ. ਇਸ ਮਿਆਦ ਲਈ, ਵਿਭਾਗ ਸਮਾਜਿਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ. 1989 ਵਿਚ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਐਸ.ਸੀ. ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ.

ਵਿਜ਼ਿਟ: http://www.pbsocialsecurity.gov.in/index.php/services

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਵਿਭਾਗ

ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਉਰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਮੈਨ ਐਂਡ ਚਿਲਡਰਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਿਭਾਗ, ਐਸਸੀਓ: 102-103, ਪਿਕਕਾਡੀਲੀ ਮਾਲ, ਸੈਕਟਰ 34 ਏ, ਚੰਡੀਗੜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ. ਫੈਕਸ: 0172-2664533
ਸਥਾਨ : ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਵਿਭਾਗ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਸ਼ਹਿਰ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਪਿੰਨ ਕੋਡ : 160009