ਬੰਦ

ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ

ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੋ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਵਿਜ਼ਿਟ: http://punjab.gov.in/employment-generation-and-training

ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਸਥਾਨ : ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਸ਼ਹਿਰ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਪਿੰਨ ਕੋਡ : 169001
ਈ-ਮੇਲ : hq[dot]degt[at]punjab[dot]gov[dot]in