ਬੰਦ

ਬੀ ਐਸ ਐਨ ਐਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ

ਬੀਐਸਐਨਐਲ – ਭਾਰਤ ਸੰਚਾਰ ਨਿਗਮ ਲਿਮਿਟੇਡ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿੰਕ

ਵਿਜ਼ਿਟ: https://portal.bsnl.in/myportal/

ਆਨਲਾਈਨ

ਸਥਾਨ : ਬੀਐਸਐਨਐਲ ਪੋਰਟਲ | ਸ਼ਹਿਰ : ਜਲੰਧਰ