ਬੰਦ

ਵਿਕਰਮ ਹੋਸਪੀਟਲ

11, ਗੋਲਡਨ ਐਵਨਿਊ, ਫੇਜ਼ -1, ਗੜ੍ਹਾ ਰੋਡ, ਜਲ

ਈ-ਮੇਲ : vikrambasson[at]yahoo[dot]com
ਫ਼ੋਨ : +911812482811
ਵਰਗ/ਕਿਸਮ: ਮੈਡੀਸਨ ਅਤੇ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀ