ਬੰਦ

ਮਾਡਰਨ ਹਸਪਤਾਲ

39, ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ, ਜਲੰਧਰ

ਈ-ਮੇਲ : bualmp[at]hotmail[dot]com
ਫ਼ੋਨ : +911812272829
ਵੈੱਬਸਾਇਟ : http://modernhospital.in/