ਬੰਦ

ਬੀਬੀਸੀ ਹਾਰਟ ਕੇਅਰ ਪਰਤੀ ਹਸਪਤਾਲ

ਲਾਜਪਤ ਨਗਰ, ਜਲੰਧਰ

ਈ-ਮੇਲ : drpruthi[at]bbcheartcare[dot]com
ਫ਼ੋਨ : +911812222299
ਵਰਗ/ਕਿਸਮ: ਕਾਰਡਿਕ