ਬੰਦ

ਪਵਨ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਮੈਟਰਨਟੀ ਹੋਮ

18, ਗੁਜਰਾਲ ਨਗਰ, ਜਲੰਧਰ

ਈ-ਮੇਲ : dr_pawangupta[at]rediffmail[dot]com
ਫ਼ੋਨ : +911812251070
ਵਰਗ/ਕਿਸਮ: ਆਮ