ਬੰਦ

ਚੋਡਾ ਹੋਸਪਟਿਅਲ

8/253, ਨਵਾਂ ਵਿਜੇ ਨਗਰ, ਜਲੰਧਰ

ਈ-ਮੇਲ : nareshchodha[at]rediffmail[dot]com
ਫ਼ੋਨ : +911815089375
ਵਰਗ/ਕਿਸਮ: ਆਰਥੋਪੈਡਿਕਸ