ਬੰਦ

ਚਾਵਲਾ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਐਂਡ ਮੈਟਰਨਟੀ ਹਸਪਤਾਲ

9, ਲਾਜਪਤ ਨਗਰ, ਲਿੰਕ ਰੋਡ, ਜਲੰਧਰ

ਈ-ਮੇਲ : deepakchawla08[at]gmail[dot]com
ਫ਼ੋਨ : +911812224374
ਵਰਗ/ਕਿਸਮ: ਗਾਇਨਕੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਮੈਡੀਕਲ, ਸਰਜਰੀ, ਬਾਲ ਚਿਕਿਤਸਕ