ਬੰਦ

ਔਜਲਾ ਹਸਪਤਾਲ

7, ਅਮਾਨ ਹਾਊਸ, ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਰੋਡ, ਨੌਰਥ ਸਤਕਰਤਾਰ ਡੇਰਾ,ਜਲੰਧਰ

ਈ-ਮੇਲ : drdalbir8159[at]hotmail[dot]com
ਫ਼ੋਨ : +911816573121
ਵਰਗ/ਕਿਸਮ: ਆਮ