ਬੰਦ

ਐਸ ਜੇ ਹਸਪਤਾਲ

ਅਨੰਦ ਨਗਰ, ਜੀ.ਟੀ. ਟੋਦ, ਮਕਸਦੂ

ਈ-ਮੇਲ : dr_shamsher[at]yahoo[dot]com
ਫ਼ੋਨ : +911813292520
ਵਰਗ/ਕਿਸਮ: ਆਮ