ਬੰਦ

ਬੈਂਕ

ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬੈਂਕ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦੁਰ ਨਗਰ

ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦੁਰ ਨਗਰ, ਜਲੰਧਰ, ਪਿੰਨ ਕੋਡ -144003 ਆਈਐਸਐਸਸੀ ਕੋਡ - CORP0000500, ਮਾਈਕਰੋਕੋਡ - 144017001, ਬ੍ਰਾਂਚ ਕੋਡ - 000500


ਫ਼ੋਨ : 0181-2273159-2277159
ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਲਿੰਕ : https://www.corpbank.com/

ਦੇਨਾ ਬੈਂਕ ਜੀ ਟੀ ਰੋਡ

ਜੀ.ਟੀ ਰੋਡ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਜ਼ ਜਲੰਧਰ, ਆਈ ਐਫ ਐਸ ਸੀ ਕੋਡ - BKDN0710214, ਮਾਈਕਰੋਕੋਡ - 144018001,

ਈ-ਮੇਲ : jullun[at]denabank[dot]co[dot]in
ਫ਼ੋਨ : 0181-2281422
ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਲਿੰਕ : https://www.denabank.com/

ਫੈਡਰਲ ਬੈਂਕ, ਜਵਾਹਰ ਨਗਰ

1 ਏ 545, ਨਵਾਂ ਜਵਾਹਰ ਨਗਰ ਮਾਰਕੀਟ, ਜਲੰਧਰ, ਪਿੰਨ ਕੋਡ- 144004. ਆਈਐਫਐਸਸੀ ਕੋਡ - Fdrl0001615, ਮਾਈਕਰੋ ਕੋਡ - 144049002, ਬ੍ਰਾਂਚ ਕੋਡ - 001615

ਈ-ਮੇਲ : jnr[at]federalbank[dot]co[dot]in
ਫ਼ੋਨ : 0181-24640911-22410641-2241065
ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਲਿੰਕ : https://www.federalbank.co.in/