ਬੰਦ

ਪੀ ਐਸ ਆਰ ਐਲ ਐਮ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬਾਰੇ ਨੋਟਿਸ

ਪੀ ਐਸ ਆਰ ਐਲ ਐਮ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬਾਰੇ ਨੋਟਿਸ
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਿਤੀ ਸਮਾਪਤੀ ਮਿਤੀ ਮਿਸਲ
ਪੀ ਐਸ ਆਰ ਐਲ ਐਮ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬਾਰੇ ਨੋਟਿਸ

ਪੀ ਐਸ ਆਰ ਐਲ ਐਮ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਨੇਜਰ, ਕਲਸਟਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਅਤੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੂਚੀ.

23/07/2019 30/07/2019 ਦੇਖੋ (1 MB)