ਬੰਦ

ਡੀ.ਏ.ਸੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਕੰਟੀਨ ਲਈ ਨਿਲਾਮੀ ਨੋਟਿਸ ਸਾਲ 2019-20, ਮਿਤੀ 13.09.2019 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11:00 ਵਜੇ

ਡੀ.ਏ.ਸੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਕੰਟੀਨ ਲਈ ਨਿਲਾਮੀ ਨੋਟਿਸ ਸਾਲ 2019-20, ਮਿਤੀ 13.09.2019 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11:00 ਵਜੇ
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਿਤੀ ਸਮਾਪਤੀ ਮਿਤੀ ਮਿਸਲ
ਡੀ.ਏ.ਸੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਕੰਟੀਨ ਲਈ ਨਿਲਾਮੀ ਨੋਟਿਸ ਸਾਲ 2019-20, ਮਿਤੀ 13.09.2019 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11:00 ਵਜੇ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਕੂਟਰ / ਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਕੰਟੀਨ (ਡੀਏਸੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ) ਲਈ ਸਾਲ 2019-20 (01-10-2019 ਤੋਂ 31-03-2021) ਲਈ ਨਿਲਾਮੀ ਨੋਟਿਸ, ਮਿਤੀ 13.09.2019 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11:00 ਵਜੇ

05/09/2019 13/09/2019 ਦੇਖੋ (517 KB)