ਬੰਦ

Home6-pa

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ

 • ਖੇਤਰ: 96,024 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ
 • ਜਨਸੰਖਿਆ: 6,038,3628
 • ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਦਰ: 86:03%
 • ਬਲਾਕ: 33
 • ਪਿੰਡ: 445
 • ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ: 4
minis2
ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ
minister-female
ਕੁਲੈੱਕਟਰ & District Magistrate

ਸਮਾਗਮ

ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ.
 • ਵਰਣਨ
  2018012437
 • ਵਰਣਨ
  2018012497
 • ਵਰਣਨ
  2018012482

ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ

 • ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ - 155300
 • ਬਾਲ ਹੈਲਪਲਾਈਨ - 1098
 • ਮਹਿਲਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ - 1091
 • ਜ਼ੁਰਮ ਰੋਕੂ - 1090
 • ਬਚਾਓ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ - 1070