ਬੰਦ

home12-pa

ਘੁੰਮਣਯੋਗ ਜਗ੍ਹਾ

 • ਸਮਾਰਕ
 • ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ
 • ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ
 • ਲੈਂਡਸਕੇਪ
 • ਬੀਚ
 • ਝੀਲਾਂ

ਵਿਭਾਗੀ ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲੱਗ ਕਰੋ

 • ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ
 • ਬਿਜਲੀ
 • ਉਦਯੋਗ
 • ਖੇਤੀਬਾੜੀ
 • ਸਿਹਤ
 • ਭੌਂ (ਭੌਂ ਰਿਕਾਰਡ)

ਤੁਰੰਤ ਲਿੰਕ

 • ਈਆਫਿਸ
 • ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਪੀ.ਡੀ.ਐੱਸ.
 • ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ
 • ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ
 • ਰਾਜ ਪੋਰਟਲ
 • ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ
 • ਜਨਗਣਨਾ
 • ਭੌਂ ਰਿਕਾਰਡ
 • ਵਿਭਾਗੀ ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲੱਗ ਕਰੋ

ਸਮਾਗਮ

ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ.

ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ

 • ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ - 155300
 • ਬਾਲ ਹੈਲਪਲਾਈਨ - 1098
 • ਮਹਿਲਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ - 1091
 • ਐਂਬੂਲੈਂਸ -102,108