ਬੰਦ

ਅਧਿਸੂਚਨਾ

Filter Document category wise

ਫਿਲਟਰ

ਅਧਿਸੂਚਨਾ
ਸਿਰਲੇਖ ਮਿਤੀ View / Download
ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਖਣਿਜਾਂ ਲਈ ਡਰਾਫਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ KML ਫਾਈਲ ਲਿੰਕ (ਇਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ GOOGLE ਅਰਥ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ) ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਖਣਿਜਾਂ ਲਈ ਡਰਾਫਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ KML ਫਾਈਲ ਲਿੰਕ
ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਖਣਿਜਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਖਰੜਾ 14/09/2022 ਦੇਖੋ (2 MB)
ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਆਧਾਰ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਦਿਵਸ 29/08/2022 ਦੇਖੋ (2 MB)
01-01-2023 ਨੂੰ ਯੋਗ ਮਿਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫੋਟੋ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਖੇਪ ਸੋਧ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 11/08/2022 ਦੇਖੋ (3 MB)
ਯੋਗਤਾ ਮਿਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 01-01-2023 ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਖੇਪ ਸੰਸ਼ੋਧਨ – ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 26/07/2022 ਦੇਖੋ (9 MB)
ਚੋਣ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਮਾਰਤ/ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ। 14/07/2022 ਦੇਖੋ (1 MB)
ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਫਾਰਮ 1,2,2A,3,6,7,8,11,11A,11B,18 ਅਤੇ 19 ਵਿੱਚ ਸੋਧ। 14/07/2022 ਦੇਖੋ (9 MB)
ਜਲੰਧਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਯੋਜਨਾ 08/11/2021 ਦੇਖੋ (2 MB)
ਮੌਨਸੂਨ/ਫਲੱਡ ਸੀਜ਼ਨ 2021 ਸਬੰਧੀ ਕੰਟੀਨਜੈਂਟ ਪਲਾਨ 02/08/2021 ਦੇਖੋ (10 MB)
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਖੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਜਾਂ / ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਲਈ ਟੈਂਟ, ਟੇਬਲ, ਕੁਰਸੀਆਂ, ਕਰੌਕਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਟੇਸ਼ਨਾ ਦਾ ਸੱਦਾ। 12/01/2021 ਦੇਖੋ (3 MB)