ਬੰਦ

ਅਧਿਸੂਚਨਾ

Filter Document category wise

ਫਿਲਟਰ

ਅਧਿਸੂਚਨਾ
ਸਿਰਲੇਖ ਮਿਤੀ View / Download
ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ KMZ ਫਾਈਲ ਲਿੰਕ (ਇਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ GOOGLE ਅਰਥ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ) ਡੀ.ਐਸ.ਆਰ. ਜਲੰਧਰ ਦਾ KMZ ਫਾਇਲ ਲਿੰਕ
ਜ਼ਿਲਾ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਜ਼ਿਲਾ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ 07/12/2022 ਦੇਖੋ (10 MB)
ਡਰਾਫਟ D.S.R ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੂਨ ਤੋ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਾਈਟਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ | 16/11/2022 ਦੇਖੋ (3 MB)
ਵੋਟਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ (ਸਵੀਪ) ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ 07.11.2022 ਤੋਂ 30.11.2022 ਤੱਕ 07/11/2022 ਦੇਖੋ (507 KB)
ਨਿਰਯਾਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿਜ਼ਨ 2021-26 ਸਬੰਧੀ। 01/11/2022 ਦੇਖੋ (3 MB)
ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਖਣਿਜਾਂ ਲਈ ਡਰਾਫਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ KML ਫਾਈਲ ਲਿੰਕ (ਇਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ GOOGLE ਅਰਥ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ) ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਖਣਿਜਾਂ ਲਈ ਡਰਾਫਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ KML ਫਾਈਲ ਲਿੰਕ
ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਖਣਿਜਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਖਰੜਾ 14/09/2022 ਦੇਖੋ (2 MB)
ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਆਧਾਰ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਦਿਵਸ 29/08/2022 ਦੇਖੋ (2 MB)
01-01-2023 ਨੂੰ ਯੋਗ ਮਿਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫੋਟੋ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਖੇਪ ਸੋਧ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 11/08/2022 ਦੇਖੋ (3 MB)
ਯੋਗਤਾ ਮਿਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 01-01-2023 ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਖੇਪ ਸੰਸ਼ੋਧਨ – ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 26/07/2022 ਦੇਖੋ (9 MB)