ਬੰਦ

ਪ੍ਰੈੱਸ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ

ਫਿਲਟਰ:
ਕੋਈ ਚਿੱਤਰ ਨਹੀਂ

ਵਧੀਕ ਏ ਈ ਆਰ ਓ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ- ਸੰਬੰਧੀ.

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮਿਤੀ: 30/09/2021

ਵਧੀਕ ਏ ਈ ਆਰ ਓ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ- ਸੰਬੰਧੀ.

ਹੋਰ
ਕੋਈ ਚਿੱਤਰ ਨਹੀਂ

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਈ ਆਰ ਓ/ਆਰ ਓ ਅਤੇ ਏ ਈ ਆਰ ਓ/ਏ ਆਰ ਓ -1 ਅਤੇ 2 ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ।

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮਿਤੀ: 28/09/2021

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਈ ਆਰ ਓ/ਆਰ ਓ ਅਤੇ ਏ ਈ ਆਰ ਓ/ਏ ਆਰ ਓ -1 ਅਤੇ 2 ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ।

ਹੋਰ
ਕੋਈ ਚਿੱਤਰ ਨਹੀਂ

ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ.

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮਿਤੀ: 03/09/2021

ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ.

ਹੋਰ
ਕੋਈ ਚਿੱਤਰ ਨਹੀਂ

ਝੂਠੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮਿਤੀ: 03/09/2021

ਝੂਠੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ

ਹੋਰ
ਕੋਈ ਚਿੱਤਰ ਨਹੀਂ

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮਿਤੀ: 25/08/2021

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ

ਹੋਰ
ਕੋਈ ਚਿੱਤਰ ਨਹੀਂ

ਨਕਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ-ਪਾਲਣਾ ਸੰਬੰਧੀ.

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮਿਤੀ: 25/08/2021

ਨਕਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ-ਪਾਲਣਾ ਸੰਬੰਧੀ.

ਹੋਰ
ਕੋਈ ਚਿੱਤਰ ਨਹੀਂ

ਸਰਵਿਸ ਵੋਟਰਸ w.r.t 01.01.2022 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਸਮੀਖਿਆ

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮਿਤੀ: 16/08/2021

ਸਰਵਿਸ ਵੋਟਰਸ w.r.t01.01.2022 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਸਮੀਖਿਆ

ਹੋਰ
ਕੋਈ ਚਿੱਤਰ ਨਹੀਂ

ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ (CSC )ਤੇ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ |

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮਿਤੀ: 09/08/2021

ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ (CSC )ਤੇ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ |

ਹੋਰ
ਕੋਈ ਚਿੱਤਰ ਨਹੀਂ

ਯੋਗਤਾ ਮਿਤੀ ਵਜੋਂ 1 ਜਨਵਰੀ 2022 ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਖੇਪ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ – ਸੰਬੰਧਤ

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮਿਤੀ: 05/08/2021

ਯੋਗਤਾ ਮਿਤੀ ਵਜੋਂ 1 ਜਨਵਰੀ 2022 ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਖੇਪ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ – ਸੰਬੰਧਤ

ਹੋਰ
ਕੋਈ ਚਿੱਤਰ ਨਹੀਂ

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੋਣਕਾਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ/ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ (ਈਆਰਓ/ਆਰਓ) ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਚੋਣਕਾਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ/ਸਹਾਇਕ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ -1 ਅਤੇ 2 (ਏਈਆਰਓ/ਏਆਰਓ -1 ਅਤੇ 2) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ.

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮਿਤੀ: 02/08/2021

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੋਣਕਾਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ/ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ (ਈਆਰਓ/ਆਰਓ) ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਚੋਣਕਾਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ/ਸਹਾਇਕ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ -1 ਅਤੇ 2 (ਏਈਆਰਓ/ਏਆਰਓ -1 ਅਤੇ 2) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ.

ਹੋਰ