ਬੰਦ

ਸੂਚਨਾਵਾਂ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣ ਫਾਰਮ (10-01-2024)

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ  ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਬੰਧੀ (ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ) (15-11-2023)

ਲੋਕ ਸਭਾ,ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮ/ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼।(09-11-2023)

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ  ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਬੰਧੀ (19-10-2023)

ਈਵੀਐਮ ਅਤੇ ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਬਰੋਸ਼ਰ।(ਮਿਤੀ 18-10-2023)

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ  ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਬੰਧਤ(ਮਿਤੀ 04-10-2023)

ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਖੇਪ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੀ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਅਨੁਸੂਚੀ- ਯੋਗਤਾ ਮਿਤੀ 01.01.2024 ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ- (ਮਿਤੀ- 25-09-2023)

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਸਹਾਇਕ ਚੋਣਕਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ-ਬਾਰੇ (ਮਿਤੀ-22-09-2023)

ਫੋਟੋ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਖੇਪ ਰੀਵੀਜ਼ਨ ਯੋਗਤਾ ਮਿਤੀ ਵਜੋਂ 01.01.2024- ਬਾਰੇ -(ਮਿਤੀ-23.06.2023)

ਫੋਟੋ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਖੇਪ ਰੀਵੀਜ਼ਨ ਯੋਗਤਾ ਮਿਤੀ ਵਜੋਂ 01.01.2024- ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ-(ਮਿਤੀ-29.05.2023)