ਬੰਦ

ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ

ਈਪੀਐਫਓ ਲੋਗੋ
ਈ.ਪੀ.ਐਫ.ਓ. ਲੋਗੋ

ਈਪੀਐਫ ਅਤੇ ਐਮਪੀ ਐਕਟ, 1952

(ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੇਧ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.epfindia.gov.in ‘ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ)ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ : ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ (ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ)

ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ.ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ, 1952, ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਤੀ ਨੰ. 1 9 52 ਨੰ. 4 ਮਾਰਚ 1952 ਨੂੰ ਰਾਜ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ.”ਰਾਜ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ” ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਬੁਢਾਪਾ, ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗਾ. ਅਤੇਅਯੋਗਤਾ ਅਤੇਅਪਰਾਧਕ ਇੱਛਾ ਇਹ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਐਸੋਓ-ਮੋਤੋ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਇਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ 20 ਜਾਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਪਤੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਧਾਨ ਹੈ. ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੌਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਯੋਕਤਾ ਦੁਆਰਾ 12% ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ. ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਥਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਸਦੱਸ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ. ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਵਿਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 8.33% ਅਤੇ 1.16% ਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ. ਈਪੀਐਫਓ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਰਹਿਤ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 14 ਏ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ: “ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਕੋਡ, 1898 (5 ਵਿੱਚੋਂ 1898) ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯੋਕਤਾ ਦੁਆਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਪਰਾਧ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.”

ਈਪੀਐਫ ਅਤੇ ਐੱਮ ਪੀ ਐਕਟ, 1952 ਦੇ ਹੇਠ ਲਾਭ

 • ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਲਾਭ
 • ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ
 • ਡੈਥ ਬੈਨੇਫਿਟਸ

ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਲਾਭ

ਮੈਂਬਰ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਚਵਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ – ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ.ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ‘ਤੇ, ਮੈਂਬਰ ਖਾਤੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.ਭਾਵ, ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ.

ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ

 1. 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ (ਜੇ ਕੁੱਲ ਸੇਵਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਹੋਵੇ).
 2. ਪਿਰਵਾਰ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ (ਜੇ ਮੈਂਬਰ 1 ਦਿਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮੌਤ)
 3. ਕਢਵਾਉਣ ਦਾ ਲਾਭ: ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ, ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਕਾਉਂਟ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਮੌਤ ਦੇ ਲਾਭ

 1. ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਰਾਸ਼ੀ (ਜਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ)
 2. ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ (ਜਾਂ ਮਾਪਿਆਂ / ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ)
 3. ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਵਾਪਸ
 4. ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੀਮਾ (ਈ.ਡੀ.ਐੱਲ.ਆਈ.) ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ (ਜਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ)

ਈਪੀਐਫ ਅਤੇ ਐਮਪੀ ਐਕਟ, 1952 ਅਧੀਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ: ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 2f ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ “ਕਰਮਚਾਰੀ” ਦਾ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੰਮ, ਮੈਨੂਅਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਅਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, – (i) ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਜਾਂ ਇਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ; (ii) ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਐਕਟ, 1961 (1961 ਦਾ 52) ਜਾਂ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੁਕਮਾਂ ਅਧੀਨ;ਚਿੱਤਰ:

 1. ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਥਾਪਿਤ ਅਥਾਰਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ, ਅਤੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦੁਆਰਾ ਹਫਤਾਵਾਰੀ / ਮਾਸਿਕ ਪੱਧਰੀ ਰੈਗੁਲੇਰੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਈਪੀਐਫ ਅਤੇ ਐਮਪੀ ਐਕਟ, 1952 [ਮੇਰਟਾ ਤੇਲ ਮਿੱਲਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਰਪੀਐਫਸੀ (1992) ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ. ), 65-FLR: 537 (ਰਾਜ.)
 2. ਸੈਕਸ਼ਨ 2 (ਐਫ) ਦੇ ਸਕੋਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੇਵਲ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਫੈਕਟਰੀ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਵੇਖੋ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਸਟਾਫ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ.[DCM Vs RPFC, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ – 1961 (2) ਐਲ ਐਲ -444]
 3. ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ, ਵਾਚਮੈਨ ਅਤੇ ਗਾਰਡਨਰਸ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਮ.ਟੀ.[ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੀ ਓ ਯੂ ਆਈ ਆਈ 1980. ਲੈਬ ਆਈ ਸੀ 1212 (ਰਾਜ)]
 4. ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਕਰਮਚਾਰੀ: ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦਾ ਨੌਕਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.ਇੱਕ ਨੌਕਰ / ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ.[ਪਟਵਾਰੀਧਾਰੀ ਪਖਾਨੇ ਪੂਨਾ ਵੀ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ – 1 9 60 (1) ਐਲ ਐਲ 722] [ਸਿਲਵਰ ਜਬਲਿਏ ਸਿਲੇਰ ਵੇਸ ਚੀਫ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਸ਼ੋਪਜ਼ ਐਂਡ ਅਸਟਾਂਸ਼ਿਸ਼ਨਜ਼, 1 9 74 (1) ਐਸਸੀਆਰ 747]
 5. ਮੌਸਮੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਨਿਯਮਤ ਅਭਿਆਸਾਂ ਲਈ ਚੈਲਬੁਲੀਆਂ ਜਾਂ ਡੇਅ ਲੇਬਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. [ਆਰਪੀਐਫਸੀ ਵੀ.ਐਸ. ਟੀ.ਐਸ.ਹਰਾਰੀਹਰਨ ਏਆਈਆਰ 1971 ਐਸਸੀ 1519] [ਮੋਈਡੀਨ ਬਿਆਰੀ ਬਾਜਪੇ, ਐੱਸ.ਆਰਪੀਐਫਸੀ ਕਰਨਾਟਕ;ਉੱਤਰ ਨੰਬਰ 3075/1974]
 6. ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁੱਖ ਨਿਯੋਕਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ [ਜੀ.ਵੀਵੀ. ਸਵਾਮੀ ਵੀ. ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਹਾਈਡ. ਅਤੇ ਹੋਰ 1987 ਲੈਬ IC719 (AP)].
 7. ਕਰਮਚਾਰੀ / ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੋਕਤਾ ਨਾਲ ਨਿਯਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ / ਕਟੌਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ.ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਮਝੌਤਾ ਬੇਅਰੱਲ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਹੈ.ਈਪੀਐਫ ਯੋਗਦਾਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ / ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ.(ਸ਼੍ਰੀ ਚਾਂਗਡਿਓ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਯੂ.ਆਈ.ਆਈ. ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ, 2001 (2) ਐਸ ਸੀ ਸੀ 519; ਏਆਈਆਰ -2001 ਐੱਸ ਸੀ 557)

  ਮੁੱਖ ਸੰਪਰਕ: ਸ਼੍ਰੀ.ਧੀਰਜ ਗੁਪਤਾ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ

  ਪਤਾ:

  ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਗਠਿਤ, ਉਪ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ,

  ਸਹਟਾਓ ਕੰਪਲੈਕਸ, 171 ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਕ ਦੂਜੀ ਫਲ, ਬਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਨੇੜੇ

  ਜਲੰਧਰ- 144001 (ਪੰਜਾਬ)

  ਈ-ਮੇਲ: sro.jalandhar@epfindia.gov.in
  ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ 0181-2226685 / 2223600/2226695 ਫੈਕਸ ਨੰਬਰ 0181-2222504