ਬੰਦ

ਤਹਿਸੀਲ

ਜਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਹੇਠ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ:

ਜਲੰਧਰ -I, ਜਲੰਧਰ -II, ਨਕੋਦਰ, ਫਿਲੌਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ.

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲ
ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ
ਜਲੰਧਰ I ਤਹਿਸੀਲ ਜਲੰਧਰ I, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜਲੰਧਰ 181-2225995
ਜਲੰਧਰ II ਤਹਿਸੀਲ ਜਲੰਧਰ II, ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜਲੰਧਰ 181-2225995
ਨਕੋਦਰ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦਫਤਰ, ਨਕੋਦਰ 1821-220021
ਫਿਲੋਰ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦਫਤਰ, ਫਿਲੌਰ 1826-222539
ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦਫਤਰ, ਸ਼ਾਹਕੋਟ 1821-260894
ਤਹਿਸੀਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ
ਤਹਿਸੀਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ