ਬੰਦ

ਜੀ.ਪੀ./ਜੇਡ.ਪੀ./ਐਨ.ਸੀ. ਚੋਣਾਂ 2023

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੋਟ

 DISE ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਲਿੰਕ ਤੋਂ ਸੋਧਿਆ DISE ਕੈਪਸੂਲ  ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ.

  1. DISE ਕੈਪਸੂਲ ਸਾਫਟਵੇਅਰ  ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
  2. ਯੂਜ਼ਰ ਮੈਨੂਅਲ ਅਤੇ DISE ਕੈਪਸੂਲ ਦੀ ਇੰਸਟਾਲ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
  3. ਡਿਫਾਲਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
  4. DISE ਡਾਟਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 13/10/2023 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਟਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਓ| ਨਿਯਮਿਤ ਅਪਡੇਟਾਂ ਲਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ