Close

Sh.Santokh Singh Chaudhary

Sh. Santokh Chaudhary Member Parliament Jalandhar

H.No.168, Vijay Nagar, Jalandhar City, Punjab

Email : santokhchaudhary[at]gmail[dot]com
Designation : Member Parliament
Profile URL : https://www.india.gov.in/my-government/indian-parliament/santokh-singh-chaudhary
Phone : +919814062168
Fax No. : +91181225448