ਬੰਦ

ਡਾ. ਸ਼ਾਂਗੜਾ ਸਿੰਘ ਹਸਪਤਾਲ

29-30, ਲਿੰਕ ਰੋਡ, ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ, ਜਲੰਧਰ


ਫ਼ੋਨ : +911812224378
ਵਰਗ/ਕਿਸਮ: ਸਰਜਰੀ, ਗਾਇਣਕੋਲੋਜੀ