ਬੰਦ

ਡੀ.ਏ.ਸੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਕੰਟੀਨ ਲਈ ਨਿਲਾਮੀ ਨੋਟਿਸ ਸਾਲ 2019-20

ਡੀ.ਏ.ਸੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਕੰਟੀਨ ਲਈ ਨਿਲਾਮੀ ਨੋਟਿਸ ਸਾਲ 2019-20
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਿਤੀ ਸਮਾਪਤੀ ਮਿਤੀ ਮਿਸਲ
ਡੀ.ਏ.ਸੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਕੰਟੀਨ ਲਈ ਨਿਲਾਮੀ ਨੋਟਿਸ ਸਾਲ 2019-20

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਕੂਟਰ / ਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਕੰਟੀਨ (ਡੀਏਸੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ) ਲਈ ਸਾਲ 2019-20 (01-09-2019 ਤੋਂ 31-03-2020) ਲਈ ਨਿਲਾਮੀ ਨੋਟਿਸ.

01/08/2019 20/08/2019 ਦੇਖੋ (370 KB)