ਬੰਦ

Name of the official

ਈ-ਮੇਲ : xx[at]example[dot]com
ਅਹੁਦਾ : xxxx
ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ : +917777777777
ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਨੰਬਰ : 011-24305020
ਫੈਕਸ ਨੰਬਰ : 033-3333333