ਬੰਦ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2019

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੋਟ

 DISE ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਲਿੰਕ ਤੋਂ ਸੋਧਿਆ DISE ਕੈਪਸੂਲ  ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ.

  1. DISE ਕੈਪਸੂਲ ਸਾਫਟਵੇਅਰ  ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
  2. ਯੂਜ਼ਰ ਮੈਨੂਅਲ ਅਤੇ DISE ਕੈਪਸੂਲ ਦੀ ਇੰਸਟਾਲ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ(4 MB)
  3. ਡਿਫਾਲਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ (ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ(1 MB)
  4. DISE ਡਾਟਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ(25 KB)
  5. ਕਲਾਸ IV, ਪੀਓਨ, ਡਰਾਇਵਰ ਆਦਿ ਲਈ ਐਕਸਲ ਸ਼ੀਟ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
  6. ਆਪਣੇ ਐਪਿਕ/ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਲੱਭੋ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
  7. ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ (ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ 0181 – 2236144 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ|)

ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 08/02/2019 3:00 PM ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਟਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਓ| ਨਿਯਮਿਤ ਅਪਡੇਟਾਂ ਲਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ